Castellano | Català
Finques Colomer

ADMINISTRADORS DE FINQUES I API
A RUBÍ DES DE 1942

Finques Colomer

Informem als nostres clients que les nostres oficines romandran obertes de cara al públic, de dilluns a divendres de 9h a 13,30h i de 16h a 19h. No és necessària cita previa tot i que, per motius sanitaris, tenim limitat l'aforament. Segueixin en tot moment les indicacions de seguretat que hem posat en llocs visibles i del nostre personal.

Els seguim atenent al telèfon 936994304.

Administradors de Finques i API a Rubí des de 1942

Política de Privacitat

Informació sobre Protecció de Dades


1. Dades relatives al Responsable

Responsable del Tractament

 • Entitat: FINQUES COLOMER SL
 • CIF de l'entitat: B62134739 
 • Adreça de l'entitat: AVDA. BARCELONA, 17 BAIXOS - (08191) RUBI 
 • Email de l'entitat: MONTSE@FINQUESCOLOMER.COM 
 • Responsable del Tractament: MONTSERRAT COLOMER LARRUCEA 
 • Telèfon del Responsable del Tractament: 936994304 
 • Email del Responsable del Tractament: MONTSE@FINQUESCOLOMER.COM

2. Finalitats

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, us informem que, depenent de la relació que tingueu amb nosaltres, a FINQUES COLOMER SL tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les finalitats següents:

 • Arrendament/compra d'habitatges, locals, etc
 • Compra d'immobles
 • Enviament d'informació comercial de l'entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o d'altres
 • Gestió comptable, administrativa, de facturació i gestió de cobraments
 • Informació procedent de Cookies
 • Notaries i Registres de la propietat
 • Prestació d'un servei
 • Programació de visites
 • Posada en contacte amb un potencial arrendatari per a l'arrendament d'immobles
 • Tramitació de pressupostos
 • Venda d'immobles
 • Verificació al registre de l'estat actual de la propietat, incloent càrregues inscrites sobre la mateixa

3. Termini de conservació de les dades

Les vostres dades seran conservades per un termini d'indefinit. En cas que requereixi la seva eliminació de forma anticipada, sol·liciteu-ho mitjançant l'exercici del dret de supressió. Així mateix, les dades que per motius legals hagin de ser emmagatzemades durant un temps necessari per complir normes específiques, seran bloquejades i únicament estaran a disposició de l'autoritat pública corresponent.

4. Legitimació

La base legal per al tractament de les teves dades rau per:

 • Consentiment inequívoc
 • Consentiment inequívoc
 • Consentiment inequívoc

5. Destinataris

Les vostres dades personals seran comunicades a tercers en els supòsits següents:

 • Administració tributària
 • Bancs i entitats financeres
 • Bufet d'advocats
 • Encarregats de destrucció de documentació
 • Entitats asseguradores
 • Entitats informàtiques de manteniment de programari i maquinari
 • Gestoria/Assessoria
 • No comparteixo les dades amb tercers

6. Drets

Teniu dret a obtenir confirmació sobre si a FINQUES COLOMER SL estem tractant dades personals que us concerneixin, o no.

Així mateix, teniu dret d'accés a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu exercir el dret d'oposició al tractament de les vostres dades. FINQUES COLOMER SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si voleu fer ús de qualsevol dels vostres drets podeu fer-los a través dels enllaços habilitats que trobareu a continuació:

 • Per exercir el vostre dret d'accés feu clic aquí aquí
 • Per exercir el seu dret de Rectificació feu clic aquí aquí
 • Per exercir el seu dret de Supressió (Oblit) feu clic aquí aquí
 • Per exercir el seu dret de Limitació del Tractament feu clic aquí aquí
 • Per exercir el vostre dret d'Oposició feu clic aquí aquí
 • Per exercir el seu dret de Portabilitat feu clic aquí aquí

Alternativament, també us podeu adreçar a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: AVDA. BARCELONA, 17 BAIXOS - (08191) RUBI adjunt una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordeu facilitar la major informació possible sobre la vostra sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la vostra sol·licitud.

Finalment, us informem que podeu adreçar-vos davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les vostres dades personals.

7. Política de cookies

Per conèixer les cookies que utilitzem a la nostra pàgina, recordeu que podeu accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç política de cookies.